Pantebreve

 

Et pantebrev er et pantebrev hvor en ejer af noget giver en panthaver sikkerhed i sin faste ejendom.
Der findes sælger pantebreve, der både giver pant i en ejendom og er et gældsbrev, hvor køber erkender at skylde et beløb til kreditor, samt ejerpantebreve hvor ejeren af en fast ejendom reserverer et pant i sin ejendom og håndpantsætter dette til sin bank og et skadesløsbrev hvor en ejer af en fast ejendom giver en bestemt kreditor sikkerhed i sin ejendom for et bestemt beløb.
Det offentlige stempler mod en afgift på 1,5 % af det pantsatte beløb og et grundgebyr på 1.400 kr. i tinglysningsafgift.

 

Et pantebrev sælges ofte til professionelle investorer (f.eks. forskellige bankers pantebrevsafdelinger eller private investorer), som ved at have mange pantebreve i mange forskellige ejendomme spreder risikoen tilstrækkeligt til, at det er risikoen værd.


 

RISMAbusiness: Digital struktur til eksekvering af jeres portefølje af aktiviteter og strategier, samt udførelse af kontroller og risikostyring i en integreret samspillende løsning. Udviklet og go-to market i tæt samarbejde med EY. Kontakt RISMA Systems, strategisk direktør Kim Bisgaard +4550503339.