Obligationsinvesteringer

 

Når man foretager en obligationsinvestering investerer man i en obligation, og låner reelt penge ud til andre. Både virksomheder og stater kan udstede obligationer, og i Danmark har vi også realkreditobligationer, hvor husejere og virksomheder kan finansiere deres ejendomme ved at udstede obligationer som andre kan bruge til en obligationsinvestering. Den der sælger og udsteder en obligation og låner pengene, forpligter sig til at betale dette obligationslån tilbage enten via løbende afdrag eller når obligationen udløber, samt forpliget sig til at betale en fast rente på obligationslånet. 

Som obligationsinvestor er det intreessante selvfølgelig afkastet. det består på en obligationsinvestering af to dele:

Man får ved en obligationsinvestering en direkte rente af din investering i obligationen (kuponrenten)

Man opnår ved en obligationsinvestering en kursgevinst eller et kurstab

Der findes flere forskellige typer af obligationer. Gennem tiden har det vist sig, at obligationer på lang sigt generelt ikke kan give investoren det samme høje afkast som aktier. Men hvor andre aktiver kan have store udsving fra år til år, er afkastet på især danske stats- og realkreditobligationer til gengæld mere konstant.

 

Obligationsafdelinger i investeringsforeninger

Når man køber og investerer i obligationer er det ofte hensigtsmæssigt at gøre det via en investering. Det sikrer en spredning af af risikoen på flre papirer og der er specialister som forasøger at optimere afkastet. Her kan man vælge mellem en udbyttebetalende investeringsforening og en akkumulerende afdeling. Når du investerer i udbyttebetalende obligationsafdelinger, får du afkastet som en kombination af det udbetalte udbytte og kurstab/gevinst på beviserne. Vælger du at investere i akkumulerende obligationsafdelinger, kommer hele afkastet som en kursstigning på beviserne. På samme vis som beskrevet ovenfor hvis du vælger selv at købe dine obligationer. Der er flere udbydere af obligationsinvesteringsforeninger og obligationspuljer.