Nedsparingslån

 

Brug løbende af din friværdi med et nedsparingslån.

Med et nedsparingslån får man mulighed for løbende at bruge af sin opsparede friværdi i sin ejerbolig. Samtidig skal der i nedsparingsperioden ikke "penge op af lommen" for at betale ydelser på lånet.

 

En nedsparing kunne f.eks. være en god idé, hvis man;

1. efter at være gået på pension har fået en mindre rummelig økonomi og ønsker at få lidt mere til dig selv om måneden. Det kan gøre det økonomisk muligt at blive boende længere i ejerboligen inden den evt. sælges

2. gerne vil have økonomisk mulighed for at tage orlov en periode, men ikke har nogen opsparing i frie midler (obligationer, bankindestående mv.)

3. vil forøge dine forbrugsmuligheder i en del af pensionsalderen til f.eks. rejser, skattefrie arveforskud mv.

 

Når nedsparingsperioden er slut, skal man betale lånet tilbage. Det ændrer selvsagt ens privatøkonomi, og derfor er det vigtigt, at gøre sig klart, hvad der skal ske, når nedsparingsperioden ophører. Når nedsparingsperioden ophører, er det muligt at indfri lånet ved at sælge sin nuværende ejerbolig og flytte til noget mindre og billigere såfremt friværdien stadig er intakt.