KS investeringer

 

 

KS, kommanditselskab eller 10-mandsinvestering

Kommanditselskabet er en selskabsform, som kombinerer f.eks. aktie- og anpartsselskabernes begrænsede hæftelse med f.eks. interessentskabets ubegrænsede, personlige hæftelse. 

Et kommanditselskab har altid en eller flere deltagere, komplementarer, som hæfter i fællesskab, eller solidarisk som man siger, med hele deres formue for alle virksomhedens forpligtelser. Mens en eller flere deltagere, kommanditisterne, hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser. 
Selskabsformen giver således mulighed for at en eller flere af selskabsdeltagerne, der ikke ønsker at indgå i den daglige drift kan begrænse deres ansvar og risiko, og ikke ønsker at låne penge for at være med.

Ved anpartsinvestering i form af et kommanditselskab opretter investorerne sædvanligvis et ApS eller et A/S, som de lader indtræde som komplementar (og dermed hæfter med hele dets formue), mens de selv, typisk som privatpersoner men det kan i teorien også være selskaber, indtræder som kommanditister, hvorved deres ansvar og risiko begrænses. 

Kommanditselskaber er kun i beskedent omfang undergivet lovregler, og der er derfor råderum for en vid aftalefrihed i forbindelse med stiftelsen af et KS.