Investeringsforeninger

 

En investeringsforening er en kreds af investorer, som er gået sammen om at skabe en investeringsforening eller som har købt beviser i en eksisterende investeringsforening for at få mest ud af deres opsparing i forhold til indsatsen der skal ydes. En dansk investeringsforening har alene som formål at pleje ejernes opsparing og give et godt afkast inden for trygge rammer.
 
En investeringsforening er ejet af de investorer som købt dele i investeringsforeningen. Ejerne af investeringsforeningen får derfor også hele overskuddet, efter at foreningens udgifter til køb og salg af værdipapirer samt administration er betalt.

I Danmark er der cirka 400 afdelinger fordelt på forskellige investeringsforeninger at vælge imellem. Ca. 850.000 danskere sparer op i investeringsbeviser.

 

En investeringsforening giver mulighed for på en nem måde at investere. 

Investeringsforeninger varetager risikospredning og den løbende pleje. Branchen håndterer investeringerne på investorernes vegne. Her kan du læse om dine fordele ved at investere i forening. Investeringsforeninger er en langsigtet opsparingsform for alle og giver fordele, som ellers er forbeholdt de største investorer.  Der er mange forskellige investeringsforeninger i Danmark og du kan vælge mellem alt fra meget kursstabile afdelinger med korte danske obligationer til udenlandske specialiserede aktieafdelinger med større kursudsving, men også større afkastmuligheder.

Alle investeringsforeninger arbejder ud fra et princip om risikospredning, men følger forskellige strategier. Det er med til at skabe konkurrence og sikre valgmuligheder for investorerne. Vores anbefaling er iøvrigt at man ikke skal ud at låne penge til at investere for, men at man bruger sine frie midler.