Ejendomsinvesteringer

 

Investering i ejendomme er en god og sikker investeringsform, der historisk set har givet fine afkast.

Der er ved ejendomsinvestering, dvs. investering i fast ejendom, lavere risiko end ved andre investeringsformer på lang sigt. I år med økonomisk nedtur kan risikoen ved mange andre investeringsformer end ejendomsinvestering være endog meget høj. Det er derfor hensigtsmæssigt at placere en del af formuen i fast ejendom. Da ejenomsinvestering bør ses som en langsigtet placering er det oplagt med ejendomsinvestering som en god pensionsopsparing. Hertil kan bemærkes at traditionelle pensionsordninger mindsker rådighedsbeløbet, det gør ejendomsinvestering sjældent. Det er vigtigt t hæfte sig ved at med langsigtet investering menes der at man bør have en tidshorisont på 15+ år. Priserne på fast ejendom bevæger sig op og ned, ofte parallelt med konjunkturen i økonomien generelt. Derfor bør man ikke foretage en kæmpe del af ens invesering i fast ejendom en måned da man så risikerer at foretage ejendomsinvesteringen mens priserne er høje. Investeringen bør fordeles ud over en længere årrække så man opnår at købe mens priserne er lave og undgår kun at få opkøbt mens ejendomspriserne måske er på sit højeste.

Det besværliggøres for mange af at ejendomsinvestering er en stor investering og derfor ikke noget de fleste kan foretage eksempelvis med en kadence der hedder en ny ejendom hvert andet år. Et alternativ kan så være at købe aktier og mindre ejerandele i ejendom som ejes af flere investorer. Et K/S det vil sige kommanditselskab er også her en mulighed særligt hvis man kan udnytte den skattemæssige fordel af det rentefradrag en K/S ejendomsinvestering giver. Vigtigt ved enhver form for investering i ejendom er det at man tror på casen, altså at det er en god ejendom med en fornuftig forrentning og potentiale. Det bør ikke være eventuelle skattebesparende incitamenter eller andre parametre som initierer en investering, man skal vurdere at casen er god som ejendomsinvestering. en vigtig del af enhver ejendomsinvestering er belåningen dvs. de lån som finansierer købet og som udgør den største del af udgiften ved driften af ejendommen. Er det i forhold til markedsprisen på lån på niveau eller dyrere eller billigere. Det bør nøje analyseres og vurderes da långiveren også bruger meget fokus på at vurdere en ejendom inden lån gives da ejendommen jo er långivers primære sikkerhed.